Nieuwjaar 2019

Ik wens jullie een mooi, gezond en inspirerend 2019 toe. De energie van 2019 zorgt ervoor dat er veel in beweging komt. Dat betekent verandering voor ons allemaal. Dat kan op allerlei vlakken zijn, bv. relatie, gezondheid, werk. Maar ook op het grote wereldtoneel en in de natuur zal er veel gaan verschuiven wat ons kan beïnvloeden.


Net zoals vorig jaar zal alles wat niet meer afgestemd is op onze oorspronkelijke goddelijke energie (onze Essentie), zich aan ons laten zien. 2019 zal hier heel duidelijk in zijn. Onze hoogste oorspronkelijke energie wil indalen in ons lichaam om dit op aarde neer te zetten. Belangrijk is dat ons lichaam hier klaar voor is.
Dit jaar wordt ECHT van ons gevraagd om alles los te laten wat nog beperkend is om het pad van onze Essentie te gaan om zo je werkelijke kracht te belichamen en te manifesteren wat je graag wilt. We zijn co-creators.


2019 draagt de energie in zich om alles wat je denkt, voelt, zowel positief als negatief, sterk te bekrachtigen. Dus een duidelijk manifestatiejaar in alle opzichten.


Om te manifesteren wat je graag wilt, vraagt van je om verbonden te zijn met je oorspronkelijke energie (je Essentie) en met het Veld van onbegrensde mogelijkheden. Dit Veld is een energie die ons met elkaar verbindt en die er altijd is. Daar zijn alle mogelijkheden en werkelijkheden aanwezig. Je kunt dus steeds weer kiezen wat jij graag wilt manifesteren en dat aandacht geven.


In de cursus/workshop geven we aandacht aan het openen van ons lichaam zodat de hoge energie gemakkelijker in kan dalen. Daarnaast werken we met co-creatiegroepjes. Een co-creatiegroep bestaat uit een groepje mensen die verbonden is met hun oorspronkelijke energie en met het Veld van onbegrensde mogelijkheden. Hierin zal ik begeleiden om die verbinding te maken. Vanuit die verbinding kies je een werkelijkheid, een verlangen, die je graag wilt manifesteren, bv je helemaal gezond voelen of je al aanwezig voelen in je droombaan en of in die fijne relatie zijn. Samen met de groep geef je hier aandacht aan waardoor je die realiteit in het NU al voelt en ervaart, maar ook informatie ontvangt die bijdraagt aan de manifestatie van dit verlangen. Hierna komt er een stroom van synchroniciteit op gaan die jouw verlangen ondersteunt om te manifesteren. En wat we als groep ervaren zal manifest worden in de fysieke werkelijkheid.


Inhoud van de cursus en workshops:
1. Ontspannen en openen van je lichaam zodat de levensenergie weer sprankelend door al je cellen en organen stroomt en heling vanzelf plaatsvindt om te ervaren wie je werkelijk Bent dien je je hart te openen om te kunnen voelen. Het hoofd denkt, het hart voelt
2. Overgave aan de stilte in ons, voorbij gedachten en emoties, ook wel het 0 punt genoemd. Daar waar je geen realiteit of identiteit meer hebt, daar waar je blanco bent, dan kun je werkelijk iets veranderen
3. Manifesteren van je verlangens

Ik nodig jullie uit om in dit nieuw jaar waar alles mogelijk is mee te doen aan een cursus of workshop. Je bent welkom.

 

 

Najaar 2018

Wat een prachtige zomer hebben we gehad. Door alle warmte werden we uitgenodigd het rustig aan te doen. Dit had een bedoeling want er is afgelopen zomer veel verschoven in onze energie.
Er is nog steeds een enorme verandering gaande. We worden als mens allemaal gereset.


Dat kan voelbaar zijn in:
• Vermoeidheid voelen, behoefte aan rust om te herstellen
• Angsten komen naar boven om vrij te worden
• Labiliteit ervaren of innerlijke onrust door alles wat er verschuift in je
• Voorkeuren veranderen in een nieuwe richting
• Contact met vrienden/familie kan veranderen
• Geconfronteerd worden met overlevingspatronen
• Grenzen willen verleggen; energie in een nieuwe richting willen sturen, maar je weet nog niet precies hoe.


Dit alles wordt mede bevorderd door het veranderend magnetisme op aarde en andere kosmische invloeden. Tot nu toe waren we in ons leven nog steeds bezig met karma oplossen. Karma zijn ervaringen uit vorige levens of dit leven die nog niet opgelost zijn en nu in versneld tempo tot oplossing komen. Het veranderend magnetisme stelt ons ook in staat om al onze cellen vrij te maken van karmische belasting, die nog steeds in ons aanwezig is. Daar hoort ook bij dat we uit onze beperkende voorouderlijke geschiedenis gaan.
Dit houdt in dat er veel in ons leven aan het veranderen is of nog gaat veranderen.
In deze tijd komt er een nieuwe energie op aarde, en ook in ons, die afgestemd is op onze Oorspronkelijke Blauwdruk; het plan waarmee we op aarde zijn gekomen. Dit plan zal zich steeds duidelijker laten zien, alles wat niet bij ons plan hoort zal in rap tempo naar boven komen of uit ons leven verdwijnen. Daardoor komt er ruimte om onze aandacht te richten op die dingen die een diep deel van onszelf zijn.
In deze tijd krijgen we de gelegenheid om een nieuw bewustzijn in onszelf te activeren. Daardoor kunnen we leven zoals in onze Oorspronkelijke DNA geschreven staat. Leven vanuit vrijheid, vreugde, verbinding, liefde, creativiteit en vrede. Dus dat is heel hoopvol!

Momenteel zijn er 2 stromingen in ons gaande:
• Het oude wat aan het weggaan is heeft een lage frequentie
• Het nieuwe wat aan het binnenkomen is heeft een hoge frequentie


Dit kan verwarrend aanvoelen.
Er zitten beperkende stemmen in ons, bijvoorbeeld de stem van niet goed doen, niet goed genoeg zijn, gezien willen worden enz. waardoor de stem van onze Oorspronkelijke Kern versluierd wordt. Deze tijd vraagt dat we weer rechtstreeks contact maken met onze Oorspronkelijke kern, onze Essentie, onze Ware stem die ons informatie geeft vanuit ons Oorspronkelijk Plan.


In deze cursus/workshop ondersteun ik je om contact te maken met jouw Oorspronkelijke energie. Door dichtbij jezelf te zijn wordt het gemakkelijker om je kern te ervaren en je Ware stem te horen en voelen. Vanuit deze inspiratie ervaar je hoe jij je leven vorm wilt geven. Voelen waar jij aandacht aan wilt geven zodat dit steeds meer gaat stromen en vorm krijgt.

 

 

 Zo vaak vragen mensen hoe ze kunnen bijdragen aan een betere wereld. Het antwoord is simpel: ga regelmatig samen met vrienden en bekenden een uurtje mediteren. Hoe meer mensen op deze manier samen in een helder en coherent bewustzijn zijn, hoe groter het krachtveld zal worden. Het effect van gezamenlijke meditaties is onderzocht:

In 1993 kwamen vierduizend mensen die goed konden mediteren (TM meditatie) bijeen in Washington, D.C.. Hun doel was de criminaliteit in de stad met twintig procent terug te brengen. Gedurende het experiment, dat acht weken duurde, daalde de criminaliteit met maar liefst 23 procent. Ook waren er minder verkeersongevallen, was het minder druk op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen en werden minder mensen ziek. Dergelijke experimenten zijn sindsdien 48 keer succesvol herhaald, onder meer in oorlogsgebieden als Israël en Libanon.

Iedere maand komen mensen in 927 huiskamers in Nederland bijeen om een uur stil te zijn. Door samen in een huiskamer te mediteren, kom je niet alleen thuis bij jezelf, maar ook bij elkaar. Bovendien heeft gezamenlijke stilte een positief effect op de omgeving. Er ontstaat meer harmonie en flow; het schijnt zelfs aantoonbare invloed te hebben op de lokale criminaliteit en creativiteit. Dus, als je een betere wereld wilt, hoef je de straat niet op. Je bent effectiever als je samen een krachtig meditatief veld creëert. Doe mee met Stadsverlichting; verlicht jezelf, verlicht elkaar en verlicht je wereld!

Elke tweede zondag van de maand wordt gemediteerd tussen 20.00 en 21.00 uur.Tijdens de huiskamerbijeenkomsten komen mensen tussen 19.45 en 20.00 uur in stilte binnen. Als je wilt kun je je eigen kussen meenemen en misschien een omslagdoek als je dat prettig vindt. Heb je niets bij, dan kunnen wij erin voorzien. Om 20.00 uur start de meditatie van een uur. We geven enige structuur mee aan deze meditatie. Na afloop van de meditatie gaan mensen vaak in stilte weer weg, maar je kunt ook ervaringen uitwisselen of vragen stellen.

Aanmelding

Wanneer je je aanmeldt bij onze huiskamer via de website van Stadsverlichting, ontvangen wij automatisch een mail van jou. Zonder tegenbericht kun je er vanuit gaan dat je welkom bent. Je kunt je natuurlijk ook via onze eigen website aanmelden; zie het contactformulier.

 

Reflecteren kun je leren

Om als professional goed te kunnen en blijven functioneren behoren reflectievaardigheden na de vakgebonden kennis en vaardigheden tot de eerstvolgende bekwaamheden. Voor zowel het individueel professioneel functioneren als het groepsgebonden functioneren zijn reflectievaardigheden een must. In intervisie komt dit expliciet naar voren, maar elke activiteit waarbij afstemming met anderen (collega en/of klant) aan de orde is, vraagt om feedback en reflectie daarop.

  • In deze workshop van één dagdeel (met voorbereidingsopdracht) wordt het methodisch gebruik van een reflectiemodel aangeleerd.
  • Aanvullend kan er een follow-up aan worden toegevoegd om borging en continuïteit te realiseren.
  • Een andere aanvullende optie bestaat uit het beoordelen van schriftelijke reflectieverslagen.
  • Het is mogelijk om intervisie met deze workshop uit te breiden of op een later moment in te voegen om de methodische verdieping van de reflectievaardigheden te realiseren.

Een stiltedag geeft je de gelegenheid om te ontladen van alle drukte en leeg te worden, vanuit stilte jezelf ervaren. Wij organiseren 4 x per jaar een stiltedag, zodat je elk kwartaal en met de seizoenen mee de gelegenheid hebt voor een dag met stilte en reflectie. We maken gebruik van de kleur en geur van het seizoen en vullen de dag in met meditaties, afgewisseld met bewegen in aandacht. De planning van deze stiltedagen volgen zo veel mogelijk het ritme van de verschillende 'wendes' (21 juni zomer - langste dag, 21 september herfst, 21 december winter - kortste dag, 21 maart lente) en de symboliek die in de seizoenen verborgen is.

 hotel de oorsprong sint nicolaasga

de OORSPRONG te Sint Nicolaasga

 

Zomerstiltedag

Voor de vakantieperiode een dag om los te laten, zodat je met ruimte in het hoofd op pad kan gaan. Vakantie is tegenwoordig een tijd, waarin we van alles (met het gezin) willen beleven. Dat is in feite een tegenstelling met de letterlijke betekenis van het woord vakantie. Dit is afgeleid van 'vacante' en dat betekent leeg/beschikbaar. Natuurlijk is de vakantieperiode ook een tijd met allerlei mogelijkheden. Je kunt van de natuur te genieten, andere culturen proeven, vreemde landen bezoeken en leuke activiteiten ondernemen. Maar al deze dingen geven vaak de nodige spannning vooraf en soms ook tijdens de vakantie. Wellicht stel je je prioriteiten na het volgen van deze Zomerstiltedag enigszins bij zodat 'vacante' ook na deze Zomerstiltedag een rol van betekenis voor je kan blijven.

In de zomertijd kunnen je ideeën een passende vorm vinden; het speciale eigen aandeel wordt stap voor stap zichtbaar. Net zoals in de natuur de  planten tot wasdom komen, rijkelijk bloeien en vrucht gaan dragen. De zorg in de lente voor de gronding van je initiatieven levert nu volwassen planten op die straks, in de herfst, rijpe vruchten kunnen dragen. In deze periode is het belangrijk dat je vertrouwen gevoed wordt. Het vertrouwen dat zich in de buitenwereld goede omstandigheden zullen voordoen, de juiste mensen op je pad zullen komen er kruisbestuiving mogelijk wordt. Dit pad van ontwikkeling is geen strak gestuurd proces, maar meer het ontvouwen van een innerlijk proces in de buitenwereld, waarbij timing en intuïtie de aansturing daarvan geven. Echter, onverwachte tegenslag is niet uitgesloten en dit betreft meestal een leerproces op een dieper leerniveau. Zo krijgt de ontwikkeling van je volwassenheid een nieuwe impuls naar heelheid. Op 21 juni valt de zomerzonnewende en in deze periode valt de Zomerstiltedag.

 

Herfststiltedag

Het meer 8

Na de vakantieperiode nemen werk en opleiding weer hun gewone plek in. De herfst is in de natuur de periode van rijping, het zetten van nieuw zaad en het oogsten. Geleidelijk aan worden de dagen weer korter. Het is tijd om je geweten te laten spreken en te reflecteren op je verworvenheden. Hoe is het met de balans tussen winst en verlies en in welke mate ben je dienstbaar geweest aan je persoonlijke doelen en in welke mate aan die van anderen? Welke onderstroom heeft meegespeeld in het behalen van je resultaten? Door regelmatig tijd voor introspectie te nemen wordt je eigen innerlijke kracht gevoed. Deze Herfststiltedag is een uitgelezen gelegeheid om daar contact mee te maken. Op 21 september valt de herfstzonnewende en in deze periode valt de Herfststiltedag.

 

Winterstiltedag

winterbos

De winter is de periode, waarin het licht steeds minder wordt, er novemberstormen zijn die de bladeren van de bomen blazen en het weer guur en koud kan worden. Het is een periode van verval en afscheid. Dat kan over allerlei dingen gaan; relaties, maar ook materiële zaken. Het is een tijd om op te ruimen van zowel de overbodige materiële spullen (boekenkast/computer opschonen) als bijvoorbeeld de normen en waarden of illusies die niet meer bij je passen; die dingen op te ruimen die jou het 'leven' in je belemmeren. Op 21 december is de winterzonnewende, de kortste dag. Daarna begint het licht weer te groeien. Deze periode leent zich in het bijzonder voor bezinning, het afronden van zaken en verder te rusten en niet(s) te ondernemen. Je kunt jezelf wel open opstellen, maar verder is het een periode van even 'niet-weten' en geloof en zelfvertrouwen ontwikkelen in de natuurlijke loop der dingen. In de leegte die er dan ontstaat laat het meest eigene van jou zich zien. De kiemen voor verandering zijn dan al aanwezig, maar zullen pas in de lente tot ontwikkeling komen. In deze periode valt de Winterstiltedag.

 

Lentestiltedag

taalpodium lente

Wat gedurende de winter in je binnenwereld is opgebouwd, kan nu naar buiten: de expansieperiode van het jaar begint in de lente. Het is een tijd van beloften, nieuw en fris, het ontwaken van de kiemen die in je aanwezig zijn. Dit ontwaken kan een echte transformatie inhouden, met alle worsteling die daar mee gepaard kan gaan. Gronding van deze nieuwe kiemen vraagt om zorg en aandacht, anders kan het zich niet echt wortelen. Later in de lente baant de vitale energie zich een weg naar buiten, maar deze is nog kwetsbaar en vraagt om zorg en aandacht voor de randvoorwaarden. De schoonheid van het ontluiken is elke keer een geweldige ervaring. Op 21 maart valt de lentezonnewende en in deze periode valt de Lentestiltedag.

 

Vergoeding

€ 75,-  per stiltedag, waarvan € 30, - voor organisatie en verblijfskosten. (vegetarische lunch en koffie/thee)

De kosten mogen geen beletsel zijn om deel te nemen. Overleg met ons als dat het geval is.

 

Inschrijving en informatie

Telefonisch 0513-419099 en via de contactpagina.

Stiltedagen kunnen ook op maat worden aangeboden aan organisaties en bedrijven.

 

Mindfulness in bedrijf

Omdat mindfulness een belangrijke bijdrage kan leveren aan het welbevinden en functioneren van leidinggevenden en medewerkers zijn een aantal gangbare thema's binnen het bedrijfsleven benaderd vanuit het perspectief van mindfulness.

 

  • Mindful leiding geven

De weerbaarheid van veel leidinggevenden is vaak wel op orde. Maar het risico van overbelasting is juist dan aanwezig. Hoe vind je een goede balans tussen zorg voor jezelf, het halen van je doelen en goede feeling houden met het (werk)veld? Dan is je veerkracht zo belangrijk en het tijdig wisselen tussen actie en reflectie. Mindfulness en awareness verdiepen je aanwezigheid, waardoor je je energie slimmer leert gebruiken. Met mindfulness leer je je mind te stabiliseren. De drie belangrijkste elementen daarin zijn het ontwikkelen van openheid, objectiviteit en de positie van de observator.

  • Mindful communiceren (o.a. Mindful vergaderen)

In de communicatie richt je de aandacht op de ander; luisteren met volle aandacht is een grote kwaliteit, maar meestal zijn we zo gevuld met onze eigen agenda, dat het er niet van komt. Het risico daarvan is dat er zich weinig mogelijkheden tot verdieping in het gesprek kunnen voordoen. Je manier van luisteren staat immers op de 'automatische piloot'. We onderzoeken diverse vormen van luisteren en trainen de opmerkzaamheid, zodat je feeling krijgt om te schakelen van de ene naar de andere luistervorm.

Een vergadering wordt door velen ervaren als een verplicht nummer dat zo snel mogelijk moet worden afgewerkt. Tja, dat is een beperkte opvatting van deze ontmoeting, maar het komt helaas erg veel voor. En dan is het ook voor de hand liggend dat bij velen de 'automatische piloot' actief is en hiermee is het een recept voor weinig geïnspireerde en weinig creatieve bijdragen tijdens het overleg. Vergaderen doen we met veel inzet van onze mentale vermogens die gericht zijn op allerlei vormen van informatieverwerking. Er is in de regel weinig aandacht voor het lijf. Juist daar liggen kansen voor een meer gevarieerde ontmoeting, want dat begint bij de opmerkzaamheid van het eigen lijf.

  • Mindful samenwerken

In veel organisaties is de mate waarin afdelingen of leden in projectteams goed met elkaar samenwerken van doorslaggevend belang voor het succes dat ze hebben. In een 'rijke' samenwerking is de gunfactor herkenbaar en zijn de onderlinge relaties niet gericht op competitie. Op een zinvolle manier actief zijn en daarbij plezier hebben draagt bij aan het behalen van gunstige resultaten in een goede werksfeer.  De Mindfulness training faciliteert de emotionele intelligentie en onderlinge verbinding door bijvoorbeeld te mediteren op vriendelijkheid en mededogen. De weerbaarheid van de medewerker wordt bevorderd omdat ze meer zelfrespect hebben en met sympathie naar de eigen tekortkomingen kunnen kijken. Daarbij kunnen ze beter omgaan met lastige kwesties en tonen ze meer persoonlijk initiatief.

Daniel Siegel spreekt over 'Mindsight' en benoemt daarbij de werkomgeving als de plek ´where you can experience the love of your life´. Dit gaat over dedication en welke toegevoegde waarde daardoor wordt gecreëerd op individueel en organisatieniveau. Mindfulness is het dragende stuk voor deze verandering.

  • Mindful coachen
  • Mindful conflicten oplossen

De bovenstaande thema's kunnen op verschillende manieren worden aangeboden. Als een opvolgend traject of als losse workshops, die dan meer ter kennismaking dienen.