Zo vaak vragen mensen hoe ze kunnen bijdragen aan een betere wereld. Het antwoord is simpel: ga regelmatig samen met vrienden en bekenden een uurtje mediteren. Hoe meer mensen op deze manier samen in een helder en coherent bewustzijn zijn, hoe groter het krachtveld zal worden. Het effect van gezamenlijke meditaties is onderzocht:

In 1993 kwamen vierduizend mensen die goed konden mediteren (TM meditatie) bijeen in Washington, D.C.. Hun doel was de criminaliteit in de stad met twintig procent terug te brengen. Gedurende het experiment, dat acht weken duurde, daalde de criminaliteit met maar liefst 23 procent. Ook waren er minder verkeersongevallen, was het minder druk op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen en werden minder mensen ziek. Dergelijke experimenten zijn sindsdien 48 keer succesvol herhaald, onder meer in oorlogsgebieden als Israël en Libanon.

Iedere maand komen mensen in 927 huiskamers in Nederland bijeen om een uur stil te zijn. Door samen in een huiskamer te mediteren, kom je niet alleen thuis bij jezelf, maar ook bij elkaar. Bovendien heeft gezamenlijke stilte een positief effect op de omgeving. Er ontstaat meer harmonie en flow; het schijnt zelfs aantoonbare invloed te hebben op de lokale criminaliteit en creativiteit. Dus, als je een betere wereld wilt, hoef je de straat niet op. Je bent effectiever als je samen een krachtig meditatief veld creëert. Doe mee met Stadsverlichting; verlicht jezelf, verlicht elkaar en verlicht je wereld!

Elke tweede zondag van de maand wordt gemediteerd tussen 20.00 en 21.00 uur.Tijdens de huiskamerbijeenkomsten komen mensen tussen 19.45 en 20.00 uur in stilte binnen. Als je wilt kun je je eigen kussen meenemen en misschien een omslagdoek als je dat prettig vindt. Heb je niets bij, dan kunnen wij erin voorzien. Om 20.00 uur start de meditatie van een uur. We geven enige structuur mee aan deze meditatie. Na afloop van de meditatie gaan mensen vaak in stilte weer weg, maar je kunt ook ervaringen uitwisselen of vragen stellen.

Aanmelding

Wanneer je je aanmeldt bij onze huiskamer via de website van Stadsverlichting, ontvangen wij automatisch een mail van jou. Zonder tegenbericht kun je er vanuit gaan dat je welkom bent. Je kunt je natuurlijk ook via onze eigen website aanmelden; zie het contactformulier.