Contact met je kern

Wat een prachtige zomer hebben we gehad. Door alle warmte werden we uitgenodigd het rustig aan te doen. Dit had een bedoeling want er is afgelopen zomer veel verschoven in onze energie.
Er is nog steeds een enorme verandering gaande. We worden als mens allemaal gereset.


Dat kan voelbaar zijn in:
• Vermoeidheid voelen, behoefte aan rust om te herstellen
• Angsten komen naar boven om vrij te worden
• Labiliteit ervaren of innerlijke onrust door alles wat er verschuift in je
• Voorkeuren veranderen in een nieuwe richting
• Contact met vrienden/familie kan veranderen
• Geconfronteerd worden met overlevingspatronen
• Grenzen willen verleggen; energie in een nieuwe richting willen sturen, maar je weet nog niet precies hoe.


Dit alles wordt mede bevorderd door het veranderend magnetisme op aarde en andere kosmische invloeden. Tot nu toe waren we in ons leven nog steeds bezig met karma oplossen. Karma zijn ervaringen uit vorige levens of dit leven die nog niet opgelost zijn en nu in versneld tempo tot oplossing komen. Het veranderend magnetisme stelt ons ook in staat om al onze cellen vrij te maken van karmische belasting, die nog steeds in ons aanwezig is. Daar hoort ook bij dat we uit onze beperkende voorouderlijke geschiedenis gaan.
Dit houdt in dat er veel in ons leven aan het veranderen is of nog gaat veranderen.
In deze tijd komt er een nieuwe energie op aarde, en ook in ons, die afgestemd is op onze Oorspronkelijke Blauwdruk; het plan waarmee we op aarde zijn gekomen. Dit plan zal zich steeds duidelijker laten zien, alles wat niet bij ons plan hoort zal in rap tempo naar boven komen of uit ons leven verdwijnen. Daardoor komt er ruimte om onze aandacht te richten op die dingen die een diep deel van onszelf zijn.
In deze tijd krijgen we de gelegenheid om een nieuw bewustzijn in onszelf te activeren. Daardoor kunnen we leven zoals in onze Oorspronkelijke DNA geschreven staat. Leven vanuit vrijheid, vreugde, verbinding, liefde, creativiteit en vrede. Dus dat is heel hoopvol!

Momenteel zijn er 2 stromingen in ons gaande:
• Het oude wat aan het weggaan is heeft een lage frequentie
• Het nieuwe wat aan het binnenkomen is heeft een hoge frequentie


Dit kan verwarrend aanvoelen.
Er zitten beperkende stemmen in ons, bijvoorbeeld de stem van niet goed doen, niet goed genoeg zijn, gezien willen worden enz. waardoor de stem van onze Oorspronkelijke Kern versluierd wordt. Deze tijd vraagt dat we weer rechtstreeks contact maken met onze Oorspronkelijke kern, onze Essentie, onze Ware stem die ons informatie geeft vanuit ons Oorspronkelijk Plan.


In deze cursus/workshop ondersteun ik je om contact te maken met jouw Oorspronkelijke energie. Door dichtbij jezelf te zijn wordt het gemakkelijker om je kern te ervaren en je Ware stem te horen en voelen. Vanuit deze inspiratie ervaar je hoe jij je leven vorm wilt geven. Voelen waar jij aandacht aan wilt geven zodat dit steeds meer gaat stromen en vorm krijgt.