titel

Energetisch werk is gebaseerd op de visie dat de mens naast het fysieke - ook een energetisch lichaam heeft.

Het energetisch lichaam geeft subtiele signalen af die wij niet altijd herkennen. Iedereen kent wel het verschil tussen wandelen in een drukke winkelstraat en wandelen in de vrije natuur. Het gevoel van benauwdheid of ruimte is bij iedereen verschillend. De één ervaart de drukte als gezellig, terwijl het voor een ander al teveel is.

Zo bijvoorbeeld ook in de omgang met andere mensen; mensen bij wie je jezelf op je gemak voelt en anderen bij wie je gespannen bent. Dan ervaar je soms naast de fysieke component ook iets wat subtieler van aard is en dat betreft het energetisch aspect. Dat kun je bijvoorbeeld ook ervaren bij het binnenkomen van een ruimte, waarin zich net een ruzie heeft afgespeeld. Zintuiglijk kun je dan misschien de lucht van (angst)zweet signaleren, maar het gevoel reikt eigenlijk altijd nog wat verder dan alleen de zintuiglijke gewaarwording. Helaas hebben velen het afgeleerd om deze informatie te vertrouwen. Vaak laten we onze rationele (mentale) geest de regie voeren over onze overwegingen en de keuzes die we maken.

Bij traumatische of extatische ervaringen is het energielichaam ook sterk in beweging. Alle ervaringen die we opdoen krijgen een opslag in ons energetisch systeem. Bij herhaling van ervaringen wordt de 'inprint' steeds sterker en de persoonlijke voorkeuren/neigingen ook. Als je bewustzijn hierop ontwikkelt, wordt het mogelijk om tot andere, gezondere keuzes te komen. Bewustzijn schept daarmee verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag.

Het energetisch systeem wordt door veel oosterse tradities beschreven hoewel niet elke traditie het op precies dezelfde wijze beschrijft. Het chakrasysteem en de aura zijn onderdelen van het energetisch systeem en deze worden door veel tradities gedeeld. Yoga en Tibetaans boedhisme zijn voorbeelden van deze tradities. Hieronder zie je enkele plaatjes die e.e.a. illustereren.

 

De Aura met de lichtlichamen

 

 

 De 12 chakra's, zoals deze door Hetty Xanthopoulos – van den Bos zijn gezien. Voor meer informatie zie hier.

 

In de christelijke wereld is het aureool bij bepaalde heiligen bekend en dit is ook een uiting van het energetisch systeem dat om ons lichaam aanwezig is.

 

Toepassing

In de energetische leer wordt ervan uit gegaan dat eerst in het energetisch systeem een bepaalde storing tot uitdrukking komt en daarna pas in het fysieke lichaam. In de context van het werken met het energielichaam worden ook vaak de begrippen 'healing' en 'reading' gebruikt. Een energetisch werker kan blokkades in de aura ervaren en de cliënt helpen zich hier bewust van te worden. Door zich af te stemmen op deze blokkade komt er meestal belangrijke informatie en energie beschikbaar. In een sessie werken wij met deze informatie om het bewustzijn vrij te maken. Zo worden de sluiers van ons heldere zien en weten verminderd. Ook de hogere vormen van intuïtie komen dan meer tot je beschikking.

Vermoeidheid na een sessie is een normaal verschijnsel en het is wijs om daar rekening mee te houden en er gepast aan toe te geven.