'Mindful Opvoeden' is een cursus van vijf dagdelen of twee dagen voor ouders, leerkrachten en andere begeleiders van kinderen met als doel om meer bewust aanwezig en vrij te zijn in de omgang met je kind.

In het dagelijks leven kun je, als je erg moe bent, heel geïrriteerd uitvallen als een kind bijvoorbeeld een beker melk omgooit. Terwijl als je rustig bent, je lachend kunt reageren met een reactie in de trant van 'oeps, een ongelukje'. Je persoonlijke stemming en houding dragen erg bij aan de omstandigheden waarin een kind opgroeit. Samen op pad; samen leg je met elkaar een stuk van de levensweg af. Tijdens de opvoeding geef je het kind de tools mee die het nodig heeft om op te groeien en zelfstandigheid te ontwikkelen.

Wij zijn zelf grootouders geworden; dat is een heel ontroerende en vreugdevolle ervaring. Dit gedichtje gaat hierover.

Inhoud
De cursus is geen trucendoos vol handigheidjes voor de opvoeding van je kind. Nee, de cursus is gericht op het ontwikkelen van liefdevolle relaties met jezelf en je kind(eren). Relaties waarin je jezelf en je kind waardeert en waarin je het kind kunt helpen te ontdekken wie het is. Mindful opvoeden is opvoeden tot verbondenheid; het kind ondersteunen in het contact met zichzelf en stimuleren om respectvolle relaties met anderen aan te gaan.

Thema's die aan de orde komen zijn:

  • ontwikkeling van het kind
  • verbondenheid tussen ouder en kind
  • evenwicht tussen 'doen' en 'zijn'
  • balans tussen lichaam en geest
  • spiegelen en zelfreflectie
  • de automatische piloot
  • de adem en het lichaam
  • vrijheid en begrenzing
  • kind en school

Praktijk
De cursus is zo opgezet dat je er zelfstandig mee verder kunt. De informatie staat in een map zodat je thuis alles nog eens rustig kunt nalezen.

 

De cursus 'Mindful Opvoeden' heeft een aantal kenmerken gemeenschappelijk met 'Mindful Parenting'. Daarover is wetenschappelijk onderzoek gedaan. Een conclusie die te lezen is in het tijdschrift voor kindergeneeskunde (2011) luidt als volgt. (Het hele artikel is hier te lezen)

'Mindful parenting is als opvoedtraining nog jong, en meer onderzoek naar de effectiviteit ervan is nodig. Samenvattend kunnen we wel al concluderen dat de training een veelbelovende benadering is voor ouders die stress ervaren in de opvoeding, al dan niet samenhangend met psychopathologie bij het kind. Door de toegenomen bewustheid van eigen emoties zonder meteen te hoeven reageren; door de toegenomen empathie, de toegenomen tolerantie voor onaangename gevoelens zowel bij zichzelf als bij de kinderen, en de toegenomen mildheid en acceptatie wordt de kwaliteit van de ouder-kindrelatie aanzienlijk verbeterd. De ouderlijke stress blijkt af te nemen en de ouders blijken beter om te kunnen gaan met het probleemgedrag van het kind. Ook blijkt het probleemgedrag van het kind te verminderen, zonder dat het kind zelf in behandeling is geweest. Over het algemeen ervaren de ouders beter contact met hun kinderen en meer ontspanning. De training biedt niet alleen een extra gedragsvaardigheid, maar biedt een fundamenteel andere levenshouding en meer psychologische flexibiliteit.'