Van verdeeldheid naar eenheid

 

Vanaf begin 2012 geven wij in Joure (of op locatie) cursussen gebaseerd op Mindfulness. De basiscursus bestaat uit 5 bijeenkomsten (avonden of ochtenden) of uit 2 hele dagen. De cursus is bedoeld voor iedereen die meer harmonie in zichzelf wil ervaren.

Onze maatschappij vereist in toenemende mate dat wij ons aanpassen aan het hoge tempo van veranderingen. Rust en stilte zijn een schaars goed geworden, zowel om ons heen als in ons zelf. Wij dragen vaak zelf bij aan de hectiek in ons leven? We realiseren ons pas in wat voor malle molen we zitten als het lichaam gaat protesteren of we andere klachten en/of (emotionele) problemen tegenkomen. Dan worden we ons wellicht bewust van het verlangen om meer harmonie te ervaren en in verbinding met onszelf te zijn.

Mindfulness is een bewustzijnstraining, waarin je zelf leert invloed uit te oefenen op wat je denkt, hoe je je voelt en hoe je (lichaam) reageert. De cursus geeft je de middelen om te leren omgaan met de onrust in jezelf en om je heen, zonder jezelf erin te verliezen. Mindfulness brengt je steeds weer naar het midden.

mindfullormindful

Mindfulness betekent 'met milde open aandacht alert aanwezig zijn' en heeft zijn wortels in oude oosterse tradities. Mindfulness is in de jaren zestig van de vorige eeuw in het Westen geintroduceerd door de verbannen Vietnamese boeddhistische monnik Thich Nhat Hanh en de afgelopen twintig jaar heeft dit gedachtegoed een grote vlucht genomen in populaire tijdschiften en wetenschappelijke kringen.

Daar waar je aandacht is, daar ben je met je bewustzijn. En onze aandacht schiet geregeld van het één naar het ander. Met mindfulness werk je van verdeelde aandacht naar meer eenheid in je aandacht.

Enkele elementen van de cursus zijn:

 • aandacht geven aan je lichaam en je adem
 • aanbrengen van rustpunten in je dagelijks leven
 • omgaan met faalangst en onzekerheid
 • grondingsoefeningen
 • rust brengen in je hoofd
 • verschillende vormen van meditatie
 • energetisch aspect van het lichaam

Het concentratievermogen wordt spelenderwijs bevorderd en dat is gunstig om nieuwe vaardigheden te leren. Zo kan mindfulness op scholen en in het bedrijfsleven een ondersteunende bijdrage leveren. Zelfontwikkeling is inmiddels een normale eigen verantwoordelijkheid geworden en stevigheid in jezelf is nodig om je weg in het (werkende) leven te vinden..

In de cursus is aandacht voor het brengen van rust in het hoofd en het bewust worden van gedachtepatronen. Daarnaast is het herkennen van waarschuwingssignalen van het lichaam belangrijk, en komen het aanbrengen van rustpunten in het dagelijks leven aan de orde. Omgaan met stress en onzekerheid zijn ook thema's. De cursus is zo opgezet dat de deelnemer er thuis zelfstandig mee verder kan. Het is dan belangrijk dat er gedurende deze periode tijd en ruimte is om dagelijks ongeveer een half uur stilte - en aandachtsoefeningen te doen. Mindfullness wordt aangeraden door artsen en psychiaters. Haar gunstige invloed is al bewezen bij allerlei gezondheidsklachten en tegenwoordig zijn er ook goede toepassingsmogelijkheden in het (basis)onderwijs en in het bedrijfsleven.

De groepsgrootte is van 6 tot maximaal 12 personen. Zo is er genoeg variatie en voldoende aandacht.

Vervolg Mindfulness

Na de basiscursus kun je door met een vervolgcursus. Wij werken in blokken van vijf, omdat dit optimale vrijheid voor de deelnemer en toch voldoende  continuïteit waarborgt. Zo werken we van hoge frequentie (basiscursus wekelijks) van de bijeenkomsten naar een lagere frequentie (vervolgcursus 1x per 2 weken).

De thema's die aan de orde komen zijn:

 1. Lichaamsbewustzijn en energie
 2. De spiegeling van het ego
 3. Het centrum van bewustzijn
 4. Leven vanuit je hart
 5. Heelheid

Kosten

€ 195,- voor particulieren (inclusief informatiemap en cd). Voor individuele begeleiding, maatwerk en bedrijfsmatige trainingen gelden andere tarieven. Vraag dit aan via het contactformulier.

Informatie en opgave

Ook als je belangstelling hebt maar op de data niet kunt, gebruik het contactformulier of kom eens zonder kosten mediteren. We zijn aangesloten bij het concept Stadsverlichting.