titel

bloemenenkoorden

Welkom

Zoek je een plek om als mens en/of organisatie te leren; waar je leert om van verdeeldheid naar eenheid te komen, zodat je een van-zelf-sprekende betekenis krijgt voor je (werk)omgeving? De Nieuwe Tijd vraagt om bewustvol leven en werken.

Training

Onze mindfulnesstrainingen richten zich op verschillende leefgebieden. (persoonlijk, ouder-kind, werk) Zie verder bij Trainingen. In onze trainingen worden naast de (basis)vaardigheden actuele ontwikkelingen toegelicht. Dit zijn verschijnselen waar velen vaak fysiek hinder van ondervinden en die te herleiden zijn tot energetische ontladingen en andere (dimensionele) verschuivingen die zuivering oproepen.  De informatie over de Nieuwe Tijd laat zich steeds meer zien en vanuit dat bewustzijn geven we onze cursussen.

Trainingen

Individueel

Onze individuele begeleiding richt zich op het helpen verwijderen van de sluiers die de toegang tot je eigen wijsheid belemmeren. Zo kun je weer moed vatten en sturing op je werk en je wensen hebben. In onze benadering maken we gebruik van methoden die gericht zijn op integratie, zoals Mindfulness, Energetisch werk en 'Body and Mind'. Deze helpen om de innerlijke verankering te bevorderen. Zie verder bij Persoonlijke begeleiding.

Persoonlijke begeleiding

Groepen/organisatie

In groepen en organisaties kan onderlinge verdeeldheid de samenwerking belemmeren en dat ondergraaft de resultaten. Daarnaast zijn autonomie en zelforganisatie dominante kenmerken geworden; veel professionals realiseren zich dat en hebben behoefte aan reflectie en intervisie om deze kenmerken vorm te geven. Tevens is er een verschuiving in mentaliteit gaande waarbij we bewegen van van transactie (voor wat, hoort wat) naar relatie (verbinding) en dat legt nieuwe accenten voor de organisatie en haar medewerkers. Zelfbewustzijn, authenticiteit en communicatieve vaardigheden zijn daarbij onmisbaar. Voor ons aanbod, zie verder bij Wakker Werken.

Wij willen onze kennis en ervaring inzetten om jou en je bedrijf te helpen koers te vinden en te houden.