titel

houtblokken

Reflecteren kun je leren

Om als professional goed te kunnen en blijven functioneren behoren reflectievaardigheden na de vakgebonden kennis en vaardigheden tot de eerstvolgende bekwaamheden. Voor zowel het individueel professioneel functioneren als het groepsgebonden functioneren zijn reflectievaardigheden een must. In intervisie komt dit expliciet naar voren, maar elke activiteit waarbij afstemming met anderen (collega en/of klant) aan de orde is, vraagt om feedback en reflectie daarop.

  • In deze workshop van één dagdeel (met voorbereidingsopdracht) wordt het methodisch gebruik van een reflectiemodel aangeleerd.
  • Aanvullend kan er een follow-up aan worden toegevoegd om borging en continuïteit te realiseren.
  • Een andere aanvullende optie bestaat uit het beoordelen van schriftelijke reflectieverslagen.
  • Het is mogelijk om intervisie met deze workshop uit te breiden of op een later moment in te voegen om de methodische verdieping van de reflectievaardigheden te realiseren.