titel

houtblokken

Intervisie breng(t) meer leven in je werk!

 

(Begeleide) intervisie is gericht op de ondersteuning van persoonlijk functioneren in een werkomgeving. Dit gebeurt in een groep tot ongeveer 8 deelnemers met een (externe) begeleider. De praktijksituaties van de deelnemers zijn leidend en leveren de situaties op waar in de intervisie mee gewerkt wordt.

Intervisie helpt je bij:

  • herkennen van de fysieke, emotionele en mentale aspecten van je onderwerp
  • de afstemming tussen persoonlijke en bedrijfsdoelstellingen
  • verhelderen van (collegiale) conflicten
  • verhelderen van je persoonlijke motivatie
  • bevorderen van een pro-actieve houding
  • verbeteren van je persoonlijke effectiviteit
  • het realiseren van je doelstellingen
  • vergroten van je communicatieve vaardigheden
  • analyseren van een probleemsituatie

 

ESH-model

Een veelgebruikt model in de organisatieleer is het ESH-model dat door M. Weggeman is afgeleid van het 7S-model van Mckinsey.

esh-model-transparant2

Door intervisie ontwikkel je uiteindelijk een meer gebalanceerde visie over hoe bedrijfsresulten op een duurzame manier realiseerbaar zijn. De balans tussen de harde kant en de zachte kant van het werk is belangrijk. Dit wordt bijvoorbeeld ook gedemonstreerd in het bedrijfskundige organisatiemodel, het ESH-model. Voor een kort overzichtartikel lees over het ESH-model lees hier. ESH staat voor Evenwicht, Stabiliteit en Heterogeniteit. Onder de 'harde' kant vallen Structuur, Strategie en Systemen en onder de 'zachte' kant vallen Managementstijl, Personeel en Cultuur. Een groot verschil tussen beide kanten bestaat uit de mate van veranderbaarheid. De 'harde' kanten van de organisatie zijn makkelijker en sneller te veranderen dan de 'zachte' kanten van de organisatie. En intervisie heeft met name invloed op de 'zachte' kant. Veel ondernemers/professionals zullen hun persoonlijke stijl van leven en werken herkennen in de manier waarop ze het eigen bedrijf runnen of de eigen professie vormgeven. Dan is intervisie een uitnemende methode om de eigen stijl te onderzoeken en lering te trekken.

 leiderschap transparant

Cirkel van Invloed

Intervisie helpt je duidelijkheid te krijgen over je eigen beïnvloedingsmogelijkheden. Dat kan ook uitgelegd worden met het model van de cirkel van invloed (lees S. Covey - 7 habits of effective leadership). In de cirkel van invloed verspil je geen/minder energie met reactief gedrag. Dat is gunstig, omdat (te)veel reactief gedrag je uiteindelijk op een glijdende schaal naar een burn-out brengt. En pro-actief gedrag bevordert natuurlijk het realiseren van je doelstellingen.

 

Mindfulness

Met modellen werken bevordert de kennis, maar het echte inzicht heeft niet alleen een mentaal, maar ook een fysiek en emotioneel aspect. Meestal veronachtzamen we deze signalen. Door mindful aanwezig te zijn verdiep je je eigen mogelijkheden van zelfinzicht. En inzichten, die diep gekend worden, geven aanleiding tot de meest effectieve persoonlijke veranderingen. Daarom betrekken we geregeld aspecten van Mindfulness bij de intervisie zodat een 'wakkere geest' zich bij je kan ontwikkelen.

Verrassend is de constatering van sommige deelnemers over de invloed van intervisie op hun privé-leven. De balans werk en privé speelt dus ook mee.

 

Werkwijze

De werkwijze en inrichting van intervisie kan variëren, afhankelijk van de (organisatie van de) deelnemers. Het maakt nogal een verschil of de intervisie wordt gedaan vanuit een open inschrijving van bijvoorbeeld zelfstandig ondernemers of beroepsbeoefenaars of dat een grote organisatie voor haar medewerkers intervisie wil inrichten. In een oriënterend gesprek kunnen de mogelijkheden onderzocht en toegelicht worden. Op basis daarvan kan een offerte worden uitgebracht.

In de regel maken een frequentie van 1x per 6 weken en een cyclus van 6 bijeenkomsten een goede start mogelijk. Na zo'n eerste cyclus kunnen deelnemers bepalen of en wat voor vervolg ze willen. Een en ander in afstemming met de externe begeleider.

 

Tarieven voor open inschrijving

Cyclus van 6 bijeenkomsten over een periode van een jaar. De tijd per bijeenkomst is ongeveer 2,5 à 3 uur/één dagdeel. Bij start van de cyclus heeft de groep meer tijd nodig, maar dit kan van groep tot groep enigszins varieren. Ook de groepsgrootte is hierbij van invloed. Afwisseling in werkvormen bevordert de variatie en levendigheid van de intervisie.

 

Zie hier voor reacties op  'Intervisie'

 

Kosten per deelnemer voor één cyclus van 6 bijeenkomsten: € 500,- ex BTW.

De locatie kan variëren. Afhankelijk van de locatie kan de intervisie gecombineerd worden met een diner of lunch. Dit is niet in de prijs inbegrepen.