titel

harp2

Joke klein

Joke

De harp is het instrument, waar ik me tegenwoordig zo goed bij voel. De klankkleur voelt soms als een enkele helderwitte lichtstraal en soms als een volle regenboog. Lavinia Meijer laat dit bijvoorbeeld goed horen; luister hier naar haar interpretatie van Metamorphosis Two van Philip Glass.

In de klankkleur van de harp ervaar ik ook de thema's waar ik graag mee werk tijdens mijn individuele sessies en de mindfulness-trainingen: ´Stroming´, ´Heelheid´ en ´Moeiteloosheid´.

 stroming webformaat

Stroming is wezenlijk voor groei en het tegenovergestelde is stagnatie. Stagnatie zet de boel op slot en kun je in je fysieke lichaam ervaren door een gebrek aan energie of een een gevoel van lusteloosheid. Als je deze signalen niet opmerkt (en er wat mee doet) dan ontstaat er overbelasting, meestal in de vorm van ziekteverschijnselen. Stroming en vertrouwen zijn onverbrekelijk aan elkaar verbonden, dus als controle een belangrijk mechanisme voor je is, dan is het zeer waarschijnlijk dat je zoveel mogelijk de status quo zult willen handhaven. Echter, de aard van het leven is nu eenmaal een constante verandering en aanpassing. Volg de seizoenen maar; daarin zijn alle kwaliteiten van het leven te volgen. Een voorwaarde om stroming toe te staan bestaat uit het diepe inzicht dat alle verschijnselen van ons dagelijkse leven nu eenmaal van tijdelijke aard zijn. Je geluk is niet oneindig en je ongeluk evenmin. In een sessie of in de training onderzoeken we de subtiele blokkades en helpen de stroming weer op gang.

 

Heelheid is de onveranderlijke staat van wie wij ten diepste zijn. Heelheid kent geen voorwaarden en is altijd beschikbaar. Het opmerkelijke is dat als wij contact maken met deze heelheid, er geen begrensd ik-gevoel meer is. Iedereen heeft wel van dit soort ervaringen gehad op momenten waarin zich een diepe verbondenheid aan je openbaart. Dit zijn momenten waarop je besef van tijd en ruimte afwezig is. Je hebt niet de minste intentie ook maar iets te willen of te doen. In deze heelheid stroomt het volledig en als je erbij kunt blijven (en niet direct in de 'doe-modus' stapt) kun je een diepe heelwording ervaren.  

 

Moeiteloosheid is meestal geen opvallend kenmerk van ons westerse leven. Vaak hebben we de nodige worstelingen met onszelf (fysiek en/of emotioneel) of met zaken buiten ons. Dat kan werk zijn, maar ook relaties met anderen of onvervulde wensen en ambities of het leed in de wereld. Eén van de problemen is dat we niet uitgelijnd zijn. Wat we willen (hoofd) is niet afgestemd met ons voelen (hart) en hoe we in het leven gegrond zijn (buik). Zolang er geen afstemming is zullen we geen moeiteloosheid ervaren.  Maar de momenten, waarin wel de heelheid ervaren, helpen ons op ons pad. Dan krijgen stroming en moeiteloosheid echte betekenis voor ons. Ons 'innerlijk weten' groeit en geeft dan richting aan ons leven.

 

Zo zijn 'Stroming', 'Heelheid' en 'Moeiteloosheid' onverbrekelijk aan elkaar verbonden.