titel

JBF 4000 Jan 5 klein

Mijn motivatie is gebaseerd op mijn diepe belangstelling om mensen te ondersteunen in het vinden van harmonie in zichzelf. En van daaruit leven met je eigen, persoonlijke waarheid in een (werk)omgeving die een bijdrage levert aan een duurzame en veerkrachtige samenleving.

Als mens wordt ik natuurlijk gevoed door mijn eigen zoektocht naar 'Wat-is-mijn-waarheid-in-mijn-leven'. Onderweg op die route heb ik de nodige persoonlijke ondervinding en vorming opgedaan door (werk)ervaringen in diverse rollen, meerdere opleidingen te doorlopen, collegiale ondersteuning en op een aantal momenten ook de hulp van een therapeut en coach te krijgen. Intervisie maakt deel uit van mijn professionele en persoonlijke vorming. Het boeddhistisch perspectief is één van mijn inspiratiebronnen. Mijn grootste leringen ontleen ik echter aan mijn rol als partner en vader. Discipline, geduld en verdraagzaamheid zijn kwaliteiten die ik daar geoefend heb en mede daardoor heb ik uiteindelijk geleerd wat Liefde nu eigenlijk echt is.

De thema's 'Moed, Ruimte en Verlangen' hebben veel zeggingskracht voor me. Ik herken deze thema's ook veel in het werk met (jonge) professionals.

Profiel

Eerst heb ik een tiental jaren als fysiotherapeut en leidinggevende gewerkt binnen diverse gezondheidszorginstellingen. Na een ingrijpende ervaring heb ik een trainersopleiding gevolgd en mijn focus verruimd naar de begeleiding van veranderingsprocessen van individu en organisatie. Opleidingen in Communicatie, Bedrijfskunde, NLP, Haptonomie, Energetisch en Systemisch werk en ervaring met de Pesso-psychotherapiemethode zijn vormend voor me geweest.

Sinds ik me met meditatie bezig houd, heb ik beter contact met mijn eigen 'innerlijke coach'. Mindfulness heeft mijn persoonlijke - en professionele leven verruimd en verdiept. Vanaf mei 2013 heb ik deel genomen aan een Boeddhistisch leertraject van 2 jaar bij Nalandabodhi. Vanaf najaar 2014 kwamen daar een aantal seminars met Rob Preece bij. Inmiddels ben ik lid van Nalandabodhi en volg een persoonlijk vervolgtraject als student van Dzogchen Ponlop Rinpoche. Ik ben aangesloten bij de VVM (Vereniging Voor Mindfulness) en de NVO2 (Beroepsvereniging van Opleiders).

Uitgangspunten

Bewustwording en gedragsverandering zijn belangrijke peilers in mijn werk. In mijn benadering ben ik open en direct, ik kan mensen een spiegel voorhouden en confronteren als dat nodig is. Mijn aanpak laat zich het beste typeren als werken met 'zachte kracht'. Dat komt het meest tot uitdrukking in mijn persoonlijke begeleiding, waarbij ik coaching, haptonomie en mindfulness combineer. Body en Mind integratie zie ik als het belangrijkste uitgangspunt om vitaliteit, creativiteit en interactie te faciliteren.

En verder

Daarnaast ben ik ruim inzetbaar door kennis en ervaring als leidinggevende, fysiotherapeut, trainer, coach, docent en ontwikkelaar. Vanaf 2003 ben ik betrokken bij Capabel Hogeschool (voorheen Hogeschool ProgreSZ). In 2013 en 2015 heb ik onder andere als mede-ontwikkelaar gewerkt aan het verkrijgen van de NVAO-accreditatie voor respectievelijk de HBO bachelor- en masteropleiding Sociale Zekerheid en de HBO bacheloropleiding Toegepaste Psychologie van Capabel Hogeschool.