titel

houtblokken

Mindfulness in bedrijf

Omdat mindfulness een belangrijke bijdrage kan leveren aan het welbevinden en functioneren van leidinggevenden en medewerkers zijn een aantal gangbare thema's binnen het bedrijfsleven benaderd vanuit het perspectief van mindfulness.

 

  • Mindful leiding geven

De weerbaarheid van veel leidinggevenden is vaak wel op orde. Maar het risico van overbelasting is juist dan aanwezig. Hoe vind je een goede balans tussen zorg voor jezelf, het halen van je doelen en goede feeling houden met het (werk)veld? Dan is je veerkracht zo belangrijk en het tijdig wisselen tussen actie en reflectie. Mindfulness en awareness verdiepen je aanwezigheid, waardoor je je energie slimmer leert gebruiken. Met mindfulness leer je je mind te stabiliseren. De drie belangrijkste elementen daarin zijn het ontwikkelen van openheid, objectiviteit en de positie van de observator.

  • Mindful communiceren (o.a. Mindful vergaderen)

In de communicatie richt je de aandacht op de ander; luisteren met volle aandacht is een grote kwaliteit, maar meestal zijn we zo gevuld met onze eigen agenda, dat het er niet van komt. Het risico daarvan is dat er zich weinig mogelijkheden tot verdieping in het gesprek kunnen voordoen. Je manier van luisteren staat immers op de 'automatische piloot'. We onderzoeken diverse vormen van luisteren en trainen de opmerkzaamheid, zodat je feeling krijgt om te schakelen van de ene naar de andere luistervorm.

Een vergadering wordt door velen ervaren als een verplicht nummer dat zo snel mogelijk moet worden afgewerkt. Tja, dat is een beperkte opvatting van deze ontmoeting, maar het komt helaas erg veel voor. En dan is het ook voor de hand liggend dat bij velen de 'automatische piloot' actief is en hiermee is het een recept voor weinig geïnspireerde en weinig creatieve bijdragen tijdens het overleg. Vergaderen doen we met veel inzet van onze mentale vermogens die gericht zijn op allerlei vormen van informatieverwerking. Er is in de regel weinig aandacht voor het lijf. Juist daar liggen kansen voor een meer gevarieerde ontmoeting, want dat begint bij de opmerkzaamheid van het eigen lijf.

  • Mindful samenwerken

In veel organisaties is de mate waarin afdelingen of leden in projectteams goed met elkaar samenwerken van doorslaggevend belang voor het succes dat ze hebben. In een 'rijke' samenwerking is de gunfactor herkenbaar en zijn de onderlinge relaties niet gericht op competitie. Op een zinvolle manier actief zijn en daarbij plezier hebben draagt bij aan het behalen van gunstige resultaten in een goede werksfeer.  De Mindfulness training faciliteert de emotionele intelligentie en onderlinge verbinding door bijvoorbeeld te mediteren op vriendelijkheid en mededogen. De weerbaarheid van de medewerker wordt bevorderd omdat ze meer zelfrespect hebben en met sympathie naar de eigen tekortkomingen kunnen kijken. Daarbij kunnen ze beter omgaan met lastige kwesties en tonen ze meer persoonlijk initiatief.

Daniel Siegel spreekt over 'Mindsight' en benoemt daarbij de werkomgeving als de plek ´where you can experience the love of your life´. Dit gaat over dedication en welke toegevoegde waarde daardoor wordt gecreëerd op individueel en organisatieniveau. Mindfulness is het dragende stuk voor deze verandering.

  • Mindful coachen
  • Mindful conflicten oplossen

De bovenstaande thema's kunnen op verschillende manieren worden aangeboden. Als een opvolgend traject of als losse workshops, die dan meer ter kennismaking dienen.