titel

Een stiltedag geeft je de gelegenheid om te ontladen van alle drukte en leeg te worden, vanuit stilte jezelf ervaren. Wij organiseren 4 x per jaar een stiltedag, zodat je elk kwartaal en met de seizoenen mee de gelegenheid hebt voor een dag met stilte en reflectie. We maken gebruik van de kleur en geur van het seizoen en vullen de dag in met meditaties, afgewisseld met bewegen in aandacht. De planning van deze stiltedagen volgen zo veel mogelijk het ritme van de verschillende 'wendes' (21 juni zomer - langste dag, 21 september herfst, 21 december winter - kortste dag, 21 maart lente) en de symboliek die in de seizoenen verborgen is.

 hotel de oorsprong sint nicolaasga

de OORSPRONG te Sint Nicolaasga

 

Zomerstiltedag

Voor de vakantieperiode een dag om los te laten, zodat je met ruimte in het hoofd op pad kan gaan. Vakantie is tegenwoordig een tijd, waarin we van alles (met het gezin) willen beleven. Dat is in feite een tegenstelling met de letterlijke betekenis van het woord vakantie. Dit is afgeleid van 'vacante' en dat betekent leeg/beschikbaar. Natuurlijk is de vakantieperiode ook een tijd met allerlei mogelijkheden. Je kunt van de natuur te genieten, andere culturen proeven, vreemde landen bezoeken en leuke activiteiten ondernemen. Maar al deze dingen geven vaak de nodige spannning vooraf en soms ook tijdens de vakantie. Wellicht stel je je prioriteiten na het volgen van deze Zomerstiltedag enigszins bij zodat 'vacante' ook na deze Zomerstiltedag een rol van betekenis voor je kan blijven.

In de zomertijd kunnen je ideeën een passende vorm vinden; het speciale eigen aandeel wordt stap voor stap zichtbaar. Net zoals in de natuur de  planten tot wasdom komen, rijkelijk bloeien en vrucht gaan dragen. De zorg in de lente voor de gronding van je initiatieven levert nu volwassen planten op die straks, in de herfst, rijpe vruchten kunnen dragen. In deze periode is het belangrijk dat je vertrouwen gevoed wordt. Het vertrouwen dat zich in de buitenwereld goede omstandigheden zullen voordoen, de juiste mensen op je pad zullen komen er kruisbestuiving mogelijk wordt. Dit pad van ontwikkeling is geen strak gestuurd proces, maar meer het ontvouwen van een innerlijk proces in de buitenwereld, waarbij timing en intuïtie de aansturing daarvan geven. Echter, onverwachte tegenslag is niet uitgesloten en dit betreft meestal een leerproces op een dieper leerniveau. Zo krijgt de ontwikkeling van je volwassenheid een nieuwe impuls naar heelheid. Op 21 juni valt de zomerzonnewende en in deze periode valt de Zomerstiltedag.

 

Herfststiltedag

Het meer 8

Na de vakantieperiode nemen werk en opleiding weer hun gewone plek in. De herfst is in de natuur de periode van rijping, het zetten van nieuw zaad en het oogsten. Geleidelijk aan worden de dagen weer korter. Het is tijd om je geweten te laten spreken en te reflecteren op je verworvenheden. Hoe is het met de balans tussen winst en verlies en in welke mate ben je dienstbaar geweest aan je persoonlijke doelen en in welke mate aan die van anderen? Welke onderstroom heeft meegespeeld in het behalen van je resultaten? Door regelmatig tijd voor introspectie te nemen wordt je eigen innerlijke kracht gevoed. Deze Herfststiltedag is een uitgelezen gelegeheid om daar contact mee te maken. Op 21 september valt de herfstzonnewende en in deze periode valt de Herfststiltedag.

 

Winterstiltedag

winterbos

De winter is de periode, waarin het licht steeds minder wordt, er novemberstormen zijn die de bladeren van de bomen blazen en het weer guur en koud kan worden. Het is een periode van verval en afscheid. Dat kan over allerlei dingen gaan; relaties, maar ook materiële zaken. Het is een tijd om op te ruimen van zowel de overbodige materiële spullen (boekenkast/computer opschonen) als bijvoorbeeld de normen en waarden of illusies die niet meer bij je passen; die dingen op te ruimen die jou het 'leven' in je belemmeren. Op 21 december is de winterzonnewende, de kortste dag. Daarna begint het licht weer te groeien. Deze periode leent zich in het bijzonder voor bezinning, het afronden van zaken en verder te rusten en niet(s) te ondernemen. Je kunt jezelf wel open opstellen, maar verder is het een periode van even 'niet-weten' en geloof en zelfvertrouwen ontwikkelen in de natuurlijke loop der dingen. In de leegte die er dan ontstaat laat het meest eigene van jou zich zien. De kiemen voor verandering zijn dan al aanwezig, maar zullen pas in de lente tot ontwikkeling komen. In deze periode valt de Winterstiltedag.

 

Lentestiltedag

taalpodium lente

Wat gedurende de winter in je binnenwereld is opgebouwd, kan nu naar buiten: de expansieperiode van het jaar begint in de lente. Het is een tijd van beloften, nieuw en fris, het ontwaken van de kiemen die in je aanwezig zijn. Dit ontwaken kan een echte transformatie inhouden, met alle worsteling die daar mee gepaard kan gaan. Gronding van deze nieuwe kiemen vraagt om zorg en aandacht, anders kan het zich niet echt wortelen. Later in de lente baant de vitale energie zich een weg naar buiten, maar deze is nog kwetsbaar en vraagt om zorg en aandacht voor de randvoorwaarden. De schoonheid van het ontluiken is elke keer een geweldige ervaring. Op 21 maart valt de lentezonnewende en in deze periode valt de Lentestiltedag.

 

Vergoeding

€ 75,-  per stiltedag, waarvan € 30, - voor organisatie en verblijfskosten. (vegetarische lunch en koffie/thee)

De kosten mogen geen beletsel zijn om deel te nemen. Overleg met ons als dat het geval is.

 

Inschrijving en informatie

Telefonisch 0513-419099 en via de contactpagina.

Stiltedagen kunnen ook op maat worden aangeboden aan organisaties en bedrijven.