titel

bloemenenkoorden

mindfulness A6-10

In het standaardwerk 'Handboek meditatief ontspannen' schetst Jon Kabat-Zinn het volgende beeld. (citaat)

De Zeiler

'Er is een methode om moeilijkheden onder ogen te zien die tot doeltreffende oplossingen en innerlijke vrede en harmonie leidt. Als we onze innerlijke hulpbronnen kunnen mobiliseren om onze problemen onder ogen te zien, merken we meestal dat we in staat zijn de druk van het probleem te gebruiken om er doorheen te komen, net zoals een zeiler een zeil zo bevestigt dat hij de druk optimaal benut om de boot vooruit te laten gaan. Je kunt niet pal tegen de wind in zeilen, en als je alleen maar met de wind in de rug kunt zeilen, kom je slechts daar waar de wind je heenblaast. Maar als je weet hoe je de energie van de wind kunt gebruiken en bovendien geduldig bent, kun je soms komen waar je wilt. Dan kun je toch de touwtjes in handen hebben.

 

SaraMia1 webfoto

 

Als je van plan bent van de kracht van je eigen problemen gebruik te maken en zo vooruit te komen, zul je er voeling mee moeten hebben, net zoals de zeiler voeling heeft met de boot, het water, de wind en zijn of haar koers. Je moet leren in allerlei stressituaties jezelf in de hand te houden, dus niet alleen maar wanneer het zonnig is en de wind precies zo waait als jij wilt.

Zeiler; leer je eigen ┬┤weer┬┤ kennen

We accepteren allemaal dat niemand macht heeft over het weer. Goede zeilers bestuderen het weer zorgvuldig en respecteren de kracht ervan. Ze zullen stormen zoveel mogelijk vermijden, maar wanneer ze in een storm terechtkomen, weten ze wanneer ze de zeilen naar beneden moeten halen, de luiken moeten schalmen, het anker moeten uitgooien en moeten wachten tot de storm overgaat, waarbij ze in bedwang houden wat in bedwang te houden is en de rest uit hun hoofd zetten. Er is heel wat training, oefening en ervaring in allerlei soorten weer voor nodig om dergelijke vaardigheden zo te ontwikkelen dat je er iets aan hebt wanneer je ze nodig hebt. Het ontwikkelen van de vaardigheid om de verschillende 'weersomstandigheden' in je leven doeltreffend tegemoet te treden en te hanteren, dat is wat wij bedoelen met de kunst van bewust leven.'

 Logo-De-Friese-Meren webformaat

En natuurlijk verwijst het logo naar onze woon- en werkplaats Joure in de gemeente 'De Friese Meren', waar water en weiland een groot deel van het oppervlak beslaan.