titel

bloemenenkoorden

Als het gaat over je persoonlijke veranderproces en de doelen die daarbij spelen, is het niet ondenkbeeldig dat je weerstand ontmoet, zozeer zelfs dat het leidt tot onvrede of frustratie. Het scheppen van nieuwe werkelijkheden wordt immers nogal eens beproefd. De volgende route, waarbij je gebruik maakt van 'scheppingstijd' levert vaak goede resultaten op.

1 Maak gebruik van je frustratie.

Durf je in je loopbaan trouw te blijven aan je eigen talent, juist op momenten van tegenslag en stagnatie? Schepping begint met een besluit over je frustratie: het gevoel van onmacht, dat zich eerst moet opbouwen om te beëindigen door te besluiten: nu is het genoeg geweest. Een besluit komt uit je hart, weet je in je hoofd en is diep voelbaar in je eigen lijf. Met de bodyscan leer je deze signalen herkennen.

2  Zet een bewuste omwenteling in.

Het moment van 'nu is het genoeg geweest' wordt gekoppeld aan het concreet benoemen van 'wat ik wil is ....'. De kracht van het moment hangt met name af van de mate van de oprechtheid en echtheid van het geuite wilsverlangen. Het gaat om een hartekreet, niet om een berekende handigheid. Belangrijk is ook de concreetheid van 'wat gewild wordt'; geen vage bedoelingen, maar aanwijsbare resultaten en binnen een bepaalde termijn van tijd, een eindtijd. Ondanks dat je niet alles kunt voorzien toch een termijn hanteren, omdat je door je wens zo krachtig in de (scheppings)tijd te zetten, de omstandigheden (en jezelf) 'dwingt' om mee te werken. Mensen boeken alleen vooruitgang in hun loopbaan als ze zelf formuleren wat ze willen en wanneer, maar niet door op een verkrampte manier te gaan netwerken.

3  Integreer en bestendig de resultaten.

Bewust gewilde en in de tijd geplaatste verandering slaagt altijd. Dat geeft een prettig gevoel na afloop, maar voldoening moet niet leiden tot zelfgenoeg-zaamheid. Om het 'nieuwe' te helpen bestendigen, te laten aarden in de nog niet erg mee werkende omgeving, is vaak doorzettingsvermogen vereist. Geduld om de omgeving zich te laten aanpassen en handelend optreden als dat nodig is; met harde of met zachte hand, net wat je intuïtie (je innerlijk weten) aangeeft.

 

'Tegenwind bewijst dat we goed zitten!'

 

Licht bewerkt en afkomstig uit 'Leef, 8 opwekkende aanwijzingen' van Jan de Dreu